swift之时间戳之间转化

1.时间转时间戳函数

/**
  时间转化为时间戳
  :param: stringTime 时间为stirng
  :returns: 返回时间戳为stirng
*/
static func stringToTimeStamp(stringTime:String)->String {

  var dfmatter = NSDateFormatter()
  dfmatter.dateFormat="yyyy年MM月dd日"
  var date = dfmatter.dateFromString(stringTime)

  var dateStamp:NSTimeInterval = date!.timeIntervalSince1970

  var dateSt:Int = Int(dateStamp)
  print(dateSt)
  return String(dateSt)

}

2. 时间戳转时间函数
继续阅读swift之时间戳之间转化